Práce v zemích Evropské Unie

V rámci Evropské Unie můžeme vycestovat do zemí EU za prací i bez pracovního povolení. V těchto zemích mají Češi stejná pracovní práva jako tamnější občané země. Stejně je to také s možností využívání veřejných služeb zaměstnanosti i dodržování pracovních podmínek.

Pokud však budeš mít zájem pracovat a žít v členské zemi EU déle než 3 měsíce, je třeba si v daném státu zažádat o povolení k pobytu. V některých zemích je dokonce potřeba registrovat se už dříve, což platí pro každého, kdo chce jet do dané země za prací. Oficiální informace týkající se práce v zemích EU najdeš na stránkách europa.eu nebo také portál MPSV. Vyhledávání důležitých informací doporučuji nepodcenit, ať se zbytečně nedostaneš do problémů.

Práce v EU do 3 měsíců

Pokud se rozhodneš vyrazit za prací do zemí EU a budeš zde pobývat po dobu kratší než 3 měsíce, pak se na tebe nevztahuje potřeba pracovního povolení a ve většině případů ani registrace k pobytu. Existuje však pár výjimek, kde je povinnost nahlásit svou přítomnost na příslušném úřadu v přiměřeném období po příjezdu.

Nezapomeň, že pokud vyrazíš do zahraničí v rámci EU krátkodobě, je vždycky lepší zřídit si na tuto dobu cestovní pojištění.

Chtěl by ses vydat do zemí EU na letní brigádu? Mrkni na blogový článek Letní brigáda v zahraničí. 

Práce v EU nad 3 měsíce

V případě, že se vydáš do některé z členských zemí EU pracovat dlouhodobě, tedy déle než 3 měsíce, vzniká ti povinnost registrace k pobytu na místním úřadě. Tato povinnost vzniká v době, kdy tvůj pobyt v zemi překročí 3 měsíce, ale můžeš se registrovat k pobytu i dříve.

Úřadu je třeba prokázat, že v zemi pracuješ a na základě toho ti bude vystaveno potvrzení, že v dané zemi můžeš nadále pobývat.

Jak řešit zdravotní a sociální pojištění při práci v EU?

Pokud se rozhodneš v jiné zemi EU dlouhodobě žít a pracovat, je potřeba zjistit si také, jaký vliv to bude mít na zdravotní pojištění, dávky sociálního systému (např. mateřská, nemocenská, důchod…) a také kde ti vznikne povinnost platit daně

Vzhledem k rozdílnosti systémů u jednotlivých členských států EU je vždy třeba si dohledat informace týkající se dané situace na oficiálních stránkách či patřičných úřadech včas.

Pokud budete pobývat mimo ČR po dobu delší než 6 měsíců, máte právo odhlásit se od zdravotní pojišťovny v ČR, abyste nemuseli platit zdravotní péči, kterou vlastně nevyužíváte.

Zajímavosti na téma ZP, SP, daně a práce v EU

  • Pokud pracuješ v ijném členském státě EU, pravděpodobně se musíš přihlásit do systému sociálního zabezpečení hostitelské země.
  • Pokud pracuješ v jedné zemi a žiješ v jiné (v rámci EU), odvádíš příspěvky do systému země EU, kde pracuješ. Zde bys měl být také pojištěn. V případě ztráty zaměstnání ale žádáš o dávky v zemi, kde bydlíš.
  • Pokud pracuješ v jedné zemi a žiješ v jiné (v rámci EU), máš nárok na zdravotní péči v obou zemích. Je třeba se přihlásit na zdravotní pojišťovnu v zemi, kde pracuješ a vyžádat si formulář S1, který opravňuje ke zdravotní péči i v zemi bydliště.

Přečti si více o sociálním zabezpečení pro občany ČR v rámci EU.

Proč pracovat v EU mimo ČR?

  • Možné zlepšení platu a životní úrovně.
  • Není třeba vyřizovat pracovní povolení.
  • Zajímavé kariérní možnosti.
  • Zlepšení cizího jazyku.
  • Jsme velmi šikovní (zlaté české ručičky) a ve světě se o nás poperou.
  • Cestování po EU je velmi dostupné a nejedná se o velké vzdálenosti – domů je to cobydup.
  • Poměrně jednoduchá administrativa pro občany členských zemí EU.

Kam v Evropě jezdí Češi za prací?

Německo, Velká Británie, Rakousko a Irsko patří mezi nejčastěji volené státy v případě, že se Češi vydají za prací v rámci EU. Mezi důvody se pravděpodobně řadí možnost vyššího finančního výdělku a vidina pracovní zkušenosti ze zahraničí, samozřejmě ruku v ruce se zlepšením cizího jazyka.

Uplatnění zde Češi nachází nejen v oblasti turismu a gastronomie, ale také zdravotnictví, technických oborech a kvalifikovaných řemeslnických oborech.

Výhodou mohou být také sociální systémy a benefity v zaměstnání.

V případě Německa a Rakouska je třeba zmínit také možnost, že se za prací dá z některých částí ČR poměrně dobře dojíždět a tudíž je to přijatelnější možností také pro rodiny s dětmi.

Nabídky volných pracovních míst v zemích EU, EHP a Švýcarsku najdete na stránkách Eures.

Práce v zemích EHP (Evropský hospodářský prostor)

Do Evropského hospodářského prostoru spadají země: Norsko, Island, Lichtenštejnsko a díky smlouvám mezi EU a EHP zde platí stejné podmínky jako v zemích EU. Pro země EHP tedy také nepotřebujete žádné speciální pracovní povolení.

Práce ve Švýcarsku

Pro práci ve Švýcarsku pro občany ČR není třeba získat pracovní povolení, ale pouze povolení k pobytu, neboli tzv. registrace. Je třeba do 8 dnů po příjezdu (a zároveň před začátkem pracovní smlouvy) zažádat o krátkodobé nebo dlouhodobé povolení k pobytu. V rámci pracovního trhu je uplatňován princip přednosti místních obyvatel.

Kde Češi pracují ve Švýcarsku a jak je to s platem?

Také Švýcarsko se řadí k velmi vyhledávaným lokalitám, pokud se jedná o možnost práce, ačkoliv není členem EU. Je turisticky velmi oblíbenou destinací, a to jak v létě, tak v zimě. Proto zde není nouze o práci v turismu a řada Čechů tyto sezónní možnosti rozhodně nenechá ladem.

Pokud si vyděláváte švýcarský frank, ale zároveň máte stále záměr žít v ČR, kam se tedy budete vracet, pravděpodobně budete řešit převod peněz na český bankovní účet. Zde se vám může hodit chytrý převod s velmi nízkými poplatky od Transferwise.

Práce mimo Evropu

Pokud se však rozhodnete vyrazit za prací do zemí za hranice Evropy, je třeba vyhledat potřebné informace. V řadě zemí mají občané ČR možnost získání pracovního povolení na dobu i 1 roku. Tyto programy se často nazývají jako Working holiday neboli Pracovní prázdniny a ukazují se jako skvělá příležitost nejen pro tzv. Gap year.

Většina těchto programů je omezena věkem (přibližně do 35 let) a dalšími podmínkami. Podle zamýšlené délky pobytu a práce v zahraničí, ale i studijních výsledků či nabyté praxe je třeba zažádat o příslušné vízum a pracovní povolení. Rozhodně mrkněte i na takovou možnost. Kdy jindy než teď.