Au-pair v Evropě i v USA

Au-pair je program umožňující pracovat v zahraničí především pro slečny (ale někdy také pro chlapce), které mají dobrý vztah k dětem. Práce Au-pair je nejideálnější pro délku pobytu alespoň 6 – 12 měsíců, ale občas lze najít také možnost krátkodobější.

Důležité je si uvědomit, že na tu dobu se staneš součástí hostitelské rodiny a rozhodně poznáš místní kulturu, běžný život v zemi a ještě zdokonalíš své jazykové dovednosti.

Práce v zahraničí jako Au-pair

Pro koho je práce Au-pair?

V rámci programu je au-pairka umístěna do vhodně vybrané rodiny, kde se věnuje péči o děti a také některým domácím pracím.

Vyžadovaná může být dostatečná praxe práce s dětmi a především kladný vztah k nim. Výhodou jsou samozřejmě kurzy první pomoci a vhodné pedagogické vzdělání.

Rozdíl mezi au-pair, nanny a babysitter

Au-pair, nanny a babysitter – to jsou pojmy, které se na první dobrou mohou zdát stejné, ale ačkoliv jsou všechny spojené s péčí o děti, v drobnostech se liší. Jak to tedy je?

 • Au-pair je pracovní pozice, kdy slečna žije přímo s rodinou (tedy tzv, live-in). Tato pozice je také spojena s cestou za prací do zahraničí, tedy se zlepšováním cizího jazyka a poznání místní kultury. Během své pracovní doby se au-pair stará o děti a pomáhá s domácími pracemi.
 • Nanny je pozice obdobná au-pair, ale jde o tzv. live-out práci, tedy slečna většinou do rodiny dochází jako do jakékoliv jiné práce, ale sama žije odděleně od rodiny. Pracovní náplní nanny je opět péče o děti a také začlenění do domácích prací. V některých zemích může být také nanny jako live-in pozice, proto je vždy třeba si specifikovat, jaká je tvoje role a co za práci dostaneš. Termín nanny je častěji používán třeba v Kanadě.
 • Babysitter je pak práce, kdy slečna dochází pečovat o děti dočasně po domluvené časové období, kdy jsou např. rodiče v práci nebo mají nějaké společenské aktivity.

Jaké jsou podmínky pro Au-pair?

Podmínky pro práci Au-pair se liší v závislosti na státu, takže je třeba vždy zjistit přesné informace a podmínky pro vámi vybranou lokalitu.

Nejčastěji se jedná o tyto informace:

 • Jaké jsou požadavky na uchazečky? Měly být svobodné a bezdětné.
 • Jaké je věkové omezení? Většinou se jedná o hranici 18 – 30 let, ale vrchní hranice může být i neomezená.
 • Jaké jsou jazykové požadavky? Měla bys splňovat komunikativní znalost jazyka hostitelské rodiny. (Může být specifikováno.)
 • Jaké jsou požadavky na zkušenosti práce s dětmi? Zkušenost samozřejmě bývá výhodou.
 • Kolik měsíců musíš pracovat? Většinou se jedná o dlouhodobý pobyt (6 – 12 měsíců).
 • Jaký je tvůj zdravotní stav? Určitě bys neměla trpět žádnou nemocí, která by mohla ohrozit děti.
 • Jaká víza budeš potřebovat? Každá země se požadavky liší.
 • Budeš muset řídit? Řidičský průkaz a zkušenosti s řízením jsou výhodou.

Co au-pair získá?

Au-pairce je pak poskytnuta nejen předem domluvená mzda za počet hodin odvedené práce, ale také ubytování a strava zdarma, v některých případech jsou hrazeny (v USA dokonce i povinné) také kurzy angličtiny a jiné benefity.

Domluva je vždy závislá na podmínkách agentury (pokud jedete přes agenturu), ale také na požadavcích samotných uchazečů a rodin.

Kapesné, aneb kolik si au-pairka vydělá?

Výplata neboli tzv. kapesné au-pair se pohybuje velmi různě v závislosti na lokalitě, agentuře, kterou zvolíte i rodině. Např. v USA se kapesné pohybuje okolo cca 190 USD/týden, ve Velké Británii okolo 80 GBP/týden a  třeba v dalších zemích EU se pohybuje kapesné okolo 250 – 500 EUR měsíčně. Plat a pracovní doba je velmi individuální záležitost a vždy je třeba si toto ujasnit předem.

Au-pairky by měly pracovat kolem 30 hodin týdně a každá účastnice by měla mít garantované 1 – 2 dny v týdnu volné. Zároveň může být párkrát do týdne au-pairka požádána také o babysitting.

Kam vycestovat jako Au-pair?

Au-pair je velmi populární program, a proto je možné vycestovat do mnoha zemí. Vždy je třeba brát ohled na vízové požadavky, získání pracovního povolení a dodržování všech podmínek pro práci s dětmi v dané zemi.

Au-pair v EU

Najít práci jako au-pair by mělo být snadné především v zemích EU, kde ve většině případů nemáme jako občané ČR povinnost získat pracovní povolení. Neplatí to ale vždy a jsou i země v rámci EU, kde pro práci jako Au-pair pracovní povolení potřeba je, popř. při práci nad 3 měsíce je třeba povolení k pobytu.

Pro země mimo EU je důležité vždy věnovat zvýšenou pozornost tomu, jaká je potřeba získat víza a pracovní povolení.

Au-pair v Anglii

Anglie je pro práci Au-pair asi nejčastěji využívanou. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejbližší anglicky mluvící lokalitu, není divu. Autobusem i letadlem se do Londýna dopravíš snadno a poměrně levně. A život ve Velké Británii a jezdit červenými autobusy by si ráda vyzkoušela nejedna slečna.

U agentur většinou platí, že čím více si chceš vybírat lokalitu pro práci Au-pair ve Velké Británii, tím lepší úroveň angličtiny pravděpodobně budeš potřebovat. Zvláště, jde-li o Londýn. Zde jsou také vítány pokročilé jazykové i řidičské schopnosti.

Pro au-pair v Anglii není povinná návštěva kurzů angličtiny, přesto tuto činnost rodiny podporují a v některých případech také přispívají na kurz.

Pravděpodobně nikomu neunikl Brexit, ke kterému došlo. A tak se možná ptáš, jak je to tedy s vízem? Ano, Velká Británie vystoupí z EU, ale zatím se neví kdy. Podmínky pro práci au-pair v Britáii se tak mohou časem změnit a je třeba vše sledovat.

Au-pair v USA

Velmi oblíbená varianta pro au-pair je USA, kde je třeba získat J-1 víza, o která se musí žádat za pomoci certifikované agentury.

Protože se jedná o oficiální vládní program, jsou zde také specifikované podmínky pro Au-pair v USA:

 • Věk 18 – 26 let.
 • Pokročilá úroveň angličtiny.
 • Ukončené středoškolské vzdělání.
 • Dobrý zdravotní stav.
 • Absolvování osobního rozhovoru v angličtině s úředníkem z pověřené agentury.
 • Další požadavky (ověření vzdělání, poskytnutí referencí s nerodinnými příslušníky, výpis trestního rejstříku…)

Před zahájením pracovní činnosti au-pairky v USA projdou 32hodinovým kurzem péče o děti. Součástí programu Au-pair v USA musí být také studium –  a to získání alespoň 6 kreditů u akreditované vzdělávací instituce (post-secondary). Na tento kurz hostitelská rodina přispívá 500 USD.

Podívejte se, jak si najít au-pair rodinu v USA.

Au-pair v USA může pracovat až 10 hodin denně / 45 hodin týdně. Navíc je zde nárok na 2 týdny placené dovolené, kterou au-pair může strávit i mimo USA.

Au-pair v USA musí žít s rodinou v USA po dobu 12 měsíců. Tuto dobu je možné ještě prodloužit až o další 1 rok.

Podívejte se na zkušenosti a rozhovory s českými au-pair, které vyrazili do USA a sdílí po pár měsících nebo letech, jaká je práce a život v USA.

Au-pair v dalších zemích

Řada uchazeček se ráda podívá také do jiných než anglicky-mluvících zemí. Ty z vás, které mají rády němčinu určitě bude lákat Rakousko či Německo.

Oblíbenou destinací s trochu více temperamentem je také Španělsko, Itálie či Francie. A stále větší oblibě se dostává také severským zemím a au-pair vyráží také do Norska, Švédska i Finska.

Každý z nás tíhne někam jinam, každému jde lépe jiný jazyk a proto je třeba si vybrat lokalitu i v závislosti na tom.

Jak si vybrat agenturu?

Různé agentury nabízí pozice au-pair v různých zemích. Agentura vám tak za poplatek většinou zprostředkuje kontakt s rodinou a následné umístění, pomůže vyřídit formality týkající se víz a pracovního povolení či povolení k pobytu.

Poplatky agenturám za au-pair pobyty

Poplatky agenturám se liší v závislosti na poskytnutých službách, ale také velmi záleží na tom, na jak dlouhé období chceš vycestovat a do jaké země.

Zpravidla se dá hovořit o tom, že pokud chceš vycestovat na rok, je to nejlevnější varianta. Se zkráceným obdobím počítej s vyššími poplatky. Nejdražší jsou pak pouze letní pobyty. Dražší poplatky hradí také chlapci, kteří chtějí pracovat jako au-pair.

Např. do Velké Británie jsou poplatky od 1000 – 5000 Kč. Do USA se mohou pohybovat různě v závislosti na poplatku agentuře a programovém poplatku – může se jednat třeba o částku okolo 13 000 Kč.

Do programu Au-pair se můžeš přihlásit kdykoliv, proto není třeba spěchat a je dobré dát si čas na pořádný průzkum možných agentur a jejich služeb i poplatků.

Nezapomeň se také informovat o zdravotním pojištění, zda je zřízené v rámci programu nebo je lepší si udělat před odletem vlastní. Pokud navíc pojedeš do ciziny pracovat na dobu delší 6 měsíců, můžeš se také odhlásit od zdravotní pojišťovny v ČR.

Au-pair na vlastní pěst

V současné době také existuje řada online portálů, kde je možné se registrovat a rodinu si tak najít na vlastní pěst. Samozřejmě jsou zde minimální poplatky a řada dalších výhod, ale také přípustné riziko a nevýhody.

Portály nabízí tzv. spárování s rodinou. Nefunguje zde ale ověřování informací (tzv. screening) a proto zde může být značné riziko. Mezinárodní asociace Au pair (IAPA) proto z bezpečnostních důvodů vyzývá uchazečky, aby se o umístění do rodiny ucházely přes registrované agentury.

Ať už se vydáš pracovat jako au-pair s agenturou nebo na vlastní pěst, určitě je dobré vědět předem, do čeho jdeš a řadu otázek si ujasnit ještě předtím než se vydáš na druhý konec světa.

Co chceš vědět předtím než se vydáš do rodiny?

 • Kolik hodin denně a dní týdně budeš pracovat?
 • Jaký je běžný průběh dne a chod domácnosti?
 • Jaké pracovní činnosti budeš vykonávat? Jaké specifické domácí práce?
 • Kolik volného času budeš mít?
 • Jaký bude tvůj plat/kapesné?
 • Budeš mít čas na navštěvování jazykových kurzů?
 • Budeš muset řídit?
 • Jakou dobu musíš zůstat pracovat celkem bez opuštění země?
 • Můžeš se po domluvě vydat někam na poznávání okolí na dovolenou?