Práce v Rakousku

práce v rakousku

Práce v Rakousku představuje atraktivní příležitost pro mnoho Čechů hledajících lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy. Rakouský pracovní trh nabízí širokou škálu pracovních pozic v různých odvětvích, jako jsou turismus, stavebnictví, zdravotnictví či IT. Češi mohou v Rakousku využít výhod, které poskytuje jednotný evropský pracovní trh, včetně snadnějšího přístupu k zaměstnání bez nutnosti pracovního povolení. Přesto je důležité být obeznámen s místními pravidly a zvyklostmi, které mohou ovlivnit úspěch při hledání zaměstnání.

Rakouské pracovní právo zajišťuje zaměstnancům řadu výhod a ochrany, včetně minimální mzdy, nároku na dovolenou a sociálního pojištění. Znalost němčiny je často klíčová, i když v některých mezinárodních firmách může stačit angličtina. Pro úspěšné získání práce v Rakousku je doporučeno využívat pracovních portálů, personálních agentur a sociálních sítí, kde se nachází množství aktuálních nabídek. Informace o daňových povinnostech a sociálních odvodů jsou také důležité pro plánování finanční stránky práce v Rakousku.

Požadavky pro práci v Rakousku

Pro práci v Rakousku, Češi musí splňovat několik klíčových požadavků a podmínek:

Pracovní povolení a administrativní náležitosti

 1. Občanství EU: Češi, jako občané Evropské unie, nepotřebují pracovní povolení k práci v Rakousku.
 2. Přihlašovací povinnost: Pokud plánujete zůstat v Rakousku déle než 3 měsíce, musíte se přihlásit k pobytu na místním úřadě (Meldeamt) a obdržet povolení k pobytu pro občany EU (Anmeldebescheinigung).

Jazykové dovednosti

 1. Němčina: Znalost němčiny je velmi často požadována, zejména pro práce, které zahrnují komunikaci s klienty, zákazníky nebo týmem. Mnoho pracovních míst vyžaduje minimálně středně pokročilou úroveň němčiny.
 2. Angličtina: Pro některé mezinárodní firmy nebo specifické pracovní pozice může být dostatečná i angličtina, ale většinou je znalost němčiny výhodou.

Profesní kvalifikace

 1. Uznání kvalifikace: Pokud máte profesní kvalifikace z Česka, může být potřeba jejich uznání v Rakousku, zejména v regulovaných povoláních jako jsou lékaři, učitelé, právníci nebo inženýři. Informace o uznání kvalifikace najdete na webových stránkách rakouského ministerstva pro vzdělávání a vědu.
 2. Odborné dovednosti: Specifické odborné dovednosti a zkušenosti požadované pro danou pracovní pozici.

Pracovní smlouva a pracovní podmínky

 1. Pracovní smlouva: Zkontrolujte, zda vám zaměstnavatel poskytuje písemnou pracovní smlouvu, která obsahuje podmínky zaměstnání, jako jsou pracovní doba, mzda, benefity a podmínky ukončení pracovního poměru.
 2. Pracovní podmínky: Seznamte se s rakouskými pracovními normami, včetně minimální mzdy, pracovní doby, dovolené a sociálního pojištění.

Sociální pojištění a daně

 1. Registrace u sociální pojišťovny: Jakmile začnete pracovat, váš zaměstnavatel vás zaregistruje u rakouské sociální pojišťovny (Sozialversicherung), což zahrnuje zdravotní, důchodové a úrazové pojištění.
 2. Daňové číslo: Musíte získat daňové číslo (Steuernummer) pro platbu daní z příjmu. Zaměstnavatel bude automaticky odvádět daně z vaší mzdy.

Další dokumenty

 1. Identifikační doklad: Platný cestovní pas nebo občanský průkaz.
 2. Osvědčení o vzdělání: Diplomy, certifikáty a další doklady o vašem vzdělání a kvalifikaci.
 3. Životopis a motivační dopis: Připravte si aktuální životopis a motivační dopis v němčině (nebo angličtině, pokud je to relevantní).

Hledání práce v Rakousku

Chcete pracovat v Rakousku a hledáte možnosti a způsoby, jak na to? Kromě podnikání v Rakousku nejčastěji Češi volí standardní pracovní smlouvy s rakouskými společnostmi.

Kde hledat práci v Rakousku

 1. Rakouské pracovní portály:
  • AMS (Arbeitsmarktservice): Rakouská státní agentura pro zaměstnanost nabízí mnoho pracovních nabídek na svých webových stránkách.
  • Karriere.at: Jeden z největších rakouských pracovních portálů.
  • StepStone.at: Mezinárodní pracovní portál s nabídkami v Rakousku.
  • Monster.at: Další populární pracovní portál, který nabízí širokou škálu pracovních pozic.
 2. Agentury práce:
  • Využijte služby personálních agentur jako Manpower, Adecco nebo Randstad, které mají pobočky v Rakousku a mohou pomoci s hledáním práce.
 3. Sociální sítě:
  • LinkedIn: Vytvořte si profesionální profil a sledujte firmy a pracovní nabídky v Rakousku.
  • Facebook: Existují skupiny zaměřené na hledání práce v Rakousku, například „Práce v Rakousku“ nebo „Jobs in Austria“.
 4. Specifické webové stránky:
  • EURES (European Employment Services): Evropská pracovní síť, která poskytuje pracovní nabídky v celé Evropě, včetně Rakouska.
  • Expats.cz: Portál pro cizince žijící ve střední Evropě, kde najdete i pracovní nabídky.
 5. Firemní webové stránky:
  • Navštěvujte kariérní sekce webových stránek firem, které vás zajímají, a hledejte aktuální pracovní nabídky.
 6. Networking:
  • Účastněte se profesních setkání, konferencí a workshopů v Rakousku, kde můžete navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli.
 7. Jazykové dovednosti:
  • Zlepšujte své znalosti němčiny, protože znalost německého jazyka je často klíčová pro získání práce v Rakousku.
 8. Lokální noviny a časopisy:
  • Sledujte inzeráty v rakouských novinách a časopisech, které mohou obsahovat pracovní nabídky.

Práce v Rakousku bez znalosti němčiny

Je možné získat práci v Rakousku, i když neumím německu?

Ano, je možné pracovat v Rakousku, i když neumíte německy, ale vaše možnosti budou omezenější. Můžete hledat práci v mezinárodních firmách, kde je hlavním pracovním jazykem angličtina, nebo v oblastech jako IT, technologie a některé turistické služby. Práce v oblastech, kde není potřeba komunikovat přímo se zákazníky, může být také možností. Znalost němčiny vám však výrazně zvýší šance na nalezení lepšího a dobře placeného zaměstnání.

Nabídka práce v Rakousku

Občas se objeví i nějaká nabídka práce v Rakousku na českých portálech, jako je např.:

Nejčastější práce v Rakousku pro cizince

Nejčastější práce v Rakousku pro cizince zahrnují následující oblasti:

 1. Turismus a pohostinství: Práce v hotelech, restauracích, barech a turistických službách.
 2. Stavebnictví: Práce na stavbách, jako jsou dělníci, zedníci nebo elektrikáři.
 3. Zdravotnictví a péče: Práce jako pečovatelé, zdravotní sestry a asistenti v domovech pro seniory.
 4. Logistika a doprava: Řidiči, skladníci a pracovníci v distribučních centrech.
 5. Zemědělství a sezónní práce: Sběr ovoce, zeleniny a další zemědělské práce.
 6. IT a technologie: Práce v IT firmách, kde je často vyžadována angličtina.

Plat v Rakousku

Plat v Rakousku pro cizince z České republiky závisí na několika faktorech, včetně povahy práce, odvětví, úrovně vzdělání a pracovních zkušeností. Obecně platí, že platy cizinců by měly být srovnatelné s platy místních zaměstnanců na stejných pozicích. Některé orientační údaje o platech pro různé pozice jsou:

 • Dělnické a manuální práce: Přibližně 1 500 až 2 500 eur hrubého měsíčně.
 • Turismus a pohostinství: Přibližně 1 500 až 2 500 eur hrubého měsíčně.
 • Zdravotnictví a péče: Pečovatelé a zdravotní sestry mohou vydělávat mezi 2 000 až 3 000 eur hrubého měsíčně.
 • Stavebnictví: Pracovníci na stavbách mohou očekávat plat v rozmezí 1 800 až 3 000 eur hrubého měsíčně.
 • IT a technologie: Specialisté v IT mohou mít platy od 3 000 eur výše, v závislosti na zkušenostech a specializaci.

Minimální mzda

Minimální mzda v Rakousku není stanovena plošně pro všechny zaměstnance zákonem, ale je určována kolektivními smlouvami v jednotlivých odvětvích. Obecně se minimální mzda pohybuje kolem 1 500 až 1 700 eur měsíčně, v závislosti na odvětví a konkrétní kolektivní smlouvě. V některých oborech může být minimální mzda vyšší. Je důležité se informovat o platné kolektivní smlouvě pro konkrétní pracovní pozici.

Průměrná mzda

Průměrná mzda v Rakousku se pohybuje kolem 3 000 eur hrubého měsíčně. Toto číslo však může značně kolísat v závislosti na odvětví, regionu, úrovni vzdělání a pracovních zkušenostech. Například ve Vídni a dalších větších městech bývají mzdy vyšší než v méně rozvinutých regionech. Odborníci v technických a inženýrských oborech, IT, financích a zdravotnictví obvykle vydělávají nadprůměrné mzdy.

Rakouské pracovní právo

Rakouské pracovní právo obsahuje několik důležitých aspektů, které se týkají dovolené, pracovní doby, pracovní smlouvy a dalších pracovních podmínek:

Dovolená

 • Nárok na dovolenou: Zaměstnanci mají nárok na 25 dní dovolené ročně, pokud pracují pět dní v týdnu (tj. 30 pracovních dnů pro šestidenní pracovní týden).
 • Sick leave (nemocenská): Zaměstnanci mají nárok na placenou nemocenskou, jejíž délka a podmínky závisí na kolektivní smlouvě a zaměstnavateli.

Pracovní doba

 • Standardní pracovní doba: Maximálně 8 hodin denně a 40 hodin týdně.
 • Pružná pracovní doba: Mnoho odvětví umožňuje flexibilní pracovní doby, které mohou zahrnovat delší pracovní dny a kratší pracovní týdny, ale průměrná týdenní pracovní doba musí být dodržena.
 • Přesčasy: Přesčasy jsou povoleny, ale musí být kompenzovány buď příplatkem (obvykle 50 % nad běžnou hodinovou mzdu) nebo dodatečným volnem.

Pracovní smlouvy

 • Pracovní smlouva: Musí být uzavřena písemně a obsahovat všechny důležité podmínky zaměstnání, jako jsou mzda, pracovní doba, délka pracovního poměru, dovolená a výpovědní lhůty.
 • Zkušební doba: Obvykle trvá jeden měsíc, během kterého může být pracovní smlouva ukončena bez udání důvodu.
 • Výpovědní lhůta: Závisí na délce zaměstnání a kolektivních smlouvách, ale obvykle se pohybuje od dvou týdnů do několika měsíců.

Další pracovní podmínky

 • Minimální mzda: Není stanovena plošně zákonem, ale určuje ji kolektivní smlouva v jednotlivých odvětvích.
 • Sociální pojištění: Zaměstnavatelé musí odvádět příspěvky na sociální pojištění, které zahrnují zdravotní pojištění, důchodové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti.
 • Ochrana zaměstnanců: Zákon chrání zaměstnance před neoprávněným propuštěním, diskriminací a zajišťuje bezpečné pracovní podmínky.

Zkušební doba v Rakousku

Zkušební doba (Probzeit) je období na začátku pracovního poměru, během kterého mohou jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel snadněji ukončit pracovní vztah.

Délka zkušební doby je obvykle jeden měsíc. Maximální délka zkušební doby je zákonem omezena na jeden měsíc pro běžné pracovní smlouvy. Pro učňovské smlouvy může být zkušební doba až tři měsíce.

Daň z příjmu v Rakousku

Daň z příjmů v Rakousku je progresivní a platí pro všechny zaměstnance, včetně cizinců, kteří pracují v Rakousku. Zde je přehled základních informací týkajících se daně z příjmů:

Daňové sazby pro rok 2024

Daňové sazby v Rakousku jsou progresivní, což znamená, že čím vyšší je váš příjem, tím vyšší procento z tohoto příjmu budete platit na daních. Aktuální daňové sazby jsou:

 • 0%: Pro roční příjmy do 11 693 eur.
 • 20%: Pro roční příjmy od 11 694 do 19 134 eur.
 • 30%: Pro roční příjmy od 19 135 do 32 075 eur.
 • 42%: Pro roční příjmy od 32 076 do 62 080 eur.
 • 48%: Pro roční příjmy od 62 081 do 93 120 eur.
 • 50%: Pro roční příjmy od 93 121 do 1 000 000 eur.
 • 55%: Pro roční příjmy nad 1 000 000 eur (dočasně zavedeno jako solidární přirážka).

Daňové přiznání a odpočty

 • Daňové přiznání: Zaměstnanci v Rakousku obvykle nemusejí podávat daňové přiznání, protože daně jsou strhávány přímo ze mzdy (systém PAYE – Pay As You Earn). V některých případech, například při změně zaměstnání nebo při dodatečných příjmech, je však nutné daňové přiznání podat.
 • Daňové odpočty: Zaměstnanci mohou uplatnit různé daňové odpočty, například za výdaje na dopravu do zaměstnání, odborné vzdělávání, zdravotní výdaje a další položky. Odpočty mohou snížit základ daně a tím i konečnou daňovou povinnost.

Sociální pojištění

Kromě daně z příjmů musí zaměstnanci platit i příspěvky na sociální pojištění, které zahrnují:

 • Zdravotní pojištění: Přibližně 7,65% z hrubé mzdy.
 • Důchodové pojištění: Přibližně 10,25% z hrubé mzdy.
 • Pojištění v nezaměstnanosti: Přibližně 3% z hrubé mzdy.
 • Úrazové pojištění: Přibližně 1,3% z hrubé mzdy.

Dvojí zdanění

Pro české občany pracující v Rakousku platí dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Rakouskem. To znamená, že příjmy z práce v Rakousku nebudou zdaněny znovu v České republice. V České republice je však nutné tyto příjmy uvést v daňovém přiznání a může dojít k vypočtení daně podle českých předpisů, ale zohlední se již zaplacené daně v Rakousku.

Tímto způsobem se zajišťuje, že zaměstnanci neplatí daně dvakrát za stejný příjem.