Pojištění do zahraničí

pojištění do zahraničí - cestovní, pracovní

Zdravotní pojištění do zahraničí je nezbytné pro každého, kdo plánuje cestovat nebo pracovat mimo svou domovskou zemi. Tento typ pojištění vám poskytuje ochranu před vysokými náklady na zdravotní péči v případě nemoci nebo úrazu v zahraničí. Cestovní zdravotní pojištění obvykle kryje náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, léky a v některých případech i repatriaci zpět do vaší domovské země.

Některé pojišťovny nabízejí speciální pojištění pro různé typy cest, jako jsou pracovní pobyty, dobrovolnické programy nebo dobrodružné cestování, které mohou zahrnovat i rizikové aktivity. Před uzavřením smlouvy si pečlivě přečtěte podmínky pojištění, abyste měli jistotu, že jste dostatečně kryti pro všechny možné situace během vašeho pobytu v zahraničí.

Jak vybrat pojištění do zahraničí

Při výběru zdravotního pojištění do zahraničí je důležité zvážit následující aspekty:

 1. Rozsah krytí: Zkontrolujte, jaké zdravotní služby jsou zahrnuty, včetně ambulantní a hospitalizační péče, léků a případných specializovaných ošetření.
 2. Délka pobytu: Ujistěte se, že pojištění pokrývá celou dobu vašeho pobytu v zahraničí, ať už jde o krátkodobý výlet nebo dlouhodobý pobyt.
 3. Geografická platnost: Ujistěte se, že pojištění platí ve všech zemích, které plánujete navštívit.
 4. Výše pojistného krytí: Zkontrolujte, jaká je maximální částka, kterou pojišťovna uhradí za zdravotní péči.
 5. Asistenční služby: Vyberte pojištění, které nabízí 24/7 asistenční linku, kde vám mohou pomoci v případě nouze a poskytnout potřebné informace.

Srovnání pojištění do zahraničí

Plánujete cestu do zahraničí? Možná už máte letenky a zbývá zařídit poslední záležitosti. Pár dní před odletem byste si měli sjednat také pojištění. Ať už vyrážíte přes oceán do USA, Kanady, Austrálie, Asie anebo jen do Evropy, cestovní pojištění vám kryje zvýšená rizika a dražší zdravotní péči v zahraničí.

Pokud navíc odlétáte na pracovní pobyt, na Working holiday či jiný program, důležité bude sjednat si v rámci pojištění také variantu pro pracovní pojištění.

Online kalkulačky

Cena pojištění do zahraničí

Denní zdravotní pojištění do zahraničí může začínat na desítkách korun za den. Základní pojištění pro krátkodobé cesty může stát kolem 20-50 Kč za den, v závislosti na pojišťovně a rozsahu krytí.

Celoroční pojištění se zahrnutou administrativní prací vás pak vyjde na cca 12 000 Kč, při přidání práce manuální se cena navýší na přibližně 14 000 Kč.

pojištění true traveller

ONLINE KALKULACE POJIŠTĚNÍ

Pracovní pojištění

Pracovní pojištění do zahraničí je klíčové pro každého, kdo plánuje pracovat mimo svou domovskou zemi. Tento typ pojištění vás chrání před finančními riziky spojenými s nečekanými zdravotními událostmi a dalšími potenciálními problémy, které mohou nastat během práce v zahraničí.

Některé pojišťovny rozlišují cestovní a pracovní pojištění, jiné mají pracovní pojištění obsaženo v cestovním.

Pro dlouhodobý pobyt v zahraničí srovnejte pracovní pojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je nezbytné pro ochranu před různými riziky, která mohou nastat během vašich cest do zahraničí. Pojištění může zahrnovat širokou škálu krytí, které vám poskytne finanční a zdravotní bezpečnost. Zde je přehled toho, co všechno lze pojistit:

Zdravotní pojištění

 • Lékařské ošetření: Krytí nákladů na lékařské ošetření, ambulantní péči, hospitalizaci a předpis léků v případě nemoci nebo úrazu.
 • Nouzová repatriace: Náklady na převoz zpět do domovské země v případě vážného onemocnění nebo úrazu.
 • Zubní ošetření: Krytí akutních zubních zákroků.

Pojištění úrazu

 • Trvalé následky úrazu: Finanční kompenzace za trvalé následky způsobené úrazem.
 • Smrt následkem úrazu: Vyplacení pojistné částky oprávněným osobám v případě smrti pojištěného.

Pojištění odpovědnosti za škodu

 • Krytí nákladů na škody způsobené třetím osobám na zdraví nebo majetku.

Pojištění zavazadel

 • Ztráta, krádež nebo poškození: Kompenzace za ztracená, ukradená nebo poškozená zavazadla.
 • Zpoždění zavazadel: Náklady na nákup nezbytných věcí v případě zpoždění zavazadel.

Pojištění zrušení cesty

 • Storno poplatky: Krytí nákladů na storno poplatky v případě zrušení cesty z důvodu nemoci, úrazu nebo jiné nečekané události.
 • Zkrácení cesty: Kompenzace nákladů na předčasný návrat domů.

Pojištění zpoždění cesty

 • Zpoždění letu: Kompenzace nákladů na ubytování a stravu v případě dlouhého zpoždění letu.
 • Zmeškání navazujícího spoje: Krytí nákladů na nový let nebo další dopravu.

Asistenční služby

 • 24/7 asistence: Pomoc v nouzových situacích, jako je nalezení nejbližší nemocnice, právní pomoc nebo tlumočení.
 • Informační služby: Poskytování informací o zdravotní péči, místních předpisech a dalších potřebných záležitostech.

Pojištění právní ochrany

 • Právní pomoc: Krytí nákladů na právní pomoc v případě právních problémů v zahraničí.

Pojištění finančních ztrát

 • Krádež hotovosti a platebních karet: Kompenzace za ukradené peníze a náklady na zneužití platebních karet.
 • Náklady na náhradní doklady: Krytí nákladů na pořízení nových cestovních dokladů v případě jejich ztráty nebo krádeže.

Roční pojištění do zahraničí

Roční pojištění do zahraničí, známé také jako celoroční cestovní pojištění, je ideální pro osoby, které často cestují během roku. Tento typ pojištění pokrývá neomezený počet cest během jednoho roku, přičemž každá jednotlivá cesta má obvykle stanovený maximální počet dní (např. 30, 60 nebo 90 dní).

Plánujete roční pobyt v zahraničí? Podívejte se, co vše je potřeba zařídit před odjezdem na dlouhodobý pobyt do zahraničí.

Pojištění sportů (rizikové, nepojistitelné)

Pojištění sportů je důležitým aspektem cestovního pojištění, zejména pro ty, kteří plánují sportovní nebo dobrodružné aktivity během svých cest. Sporty lze rozdělit na běžné, rizikové a nepojistitelné. Zde je přehled těchto kategorií a co můžete očekávat od pojištění:

Běžné sporty

Tyto sporty jsou obvykle zahrnuty v základním cestovním pojištění bez nutnosti příplatku:

 • Plavání
 • Turistika (běžné trasy)
 • Jízda na kole
 • Plážové sporty (volejbal, fotbal)

Rizikové sporty

Rizikové sporty obvykle vyžadují zvláštní pojištění nebo příplatek k základnímu pojištění. Krytí pro tyto sporty zahrnuje vyšší rizika úrazů a nehod:

 • Lyžování a snowboarding
 • Horolezectví a skalní lezení
 • Potápění s přístrojem
 • Paragliding
 • Rafting a kajakářské sporty
 • Bungy jumping
 • Jízda na koni
 • Surfování a windsurfing

Nepojistitelné sporty

Některé sporty jsou považovány za natolik nebezpečné, že je pojišťovny odmítají pojistit. Tyto aktivity jsou obecně považovány za extrémně rizikové:

 • Base jumping
 • Potápění v jeskyních
 • Expediční horolezectví (např. výstupy na osmitisícovky)
 • Kaskadérství
 • Profesionální sportovní soutěže (u některých pojišťoven)
 • Ultragamarónské závody

Doporučení pro pojištění sportů:

 1. Přesně definujte aktivity: Při sjednávání pojištění uveďte přesně, jaké sportovní aktivity plánujete. Ujistěte se, že pojišťovna tyto aktivity kryje.
 2. Přečtěte si podmínky: Důkladně si přečtěte pojistné podmínky, abyste věděli, jaké jsou výluky a limity krytí.
 3. Speciální pojištění pro rizikové sporty: Pokud plánujete rizikové sporty, hledejte speciální pojištění nebo připojištění, které pokrývá tyto aktivity.
 4. Zkontrolujte pojistné limity: Ujistěte se, že pojistné limity jsou dostatečně vysoké na pokrytí potenciálních nákladů na lékařské ošetření a repatriaci.

Pojištění a koronavirus Covid-19

Pandemie koronaviru Covid-19 přinesla mnoho změn a nejistot do oblasti cestovního pojištění. V reakci na to mnoho pojišťoven aktualizovalo své produkty, aby poskytly krytí související s Covid-19.

 • Krytí nákladů na léčbu, hospitalizaci a léky, pokud se nakazíte Covid-19 během cestování.
 • Některé pojišťovny pokrývají náklady na prodloužený pobyt v případě, že budete muset zůstat v karanténě kvůli pozitivnímu testu na Covid-19.
 • Krytí storno poplatků v případě, že budete muset zrušit cestu kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 před odjezdem nebo pokud se ocitnete v karanténě před odjezdem.
 • Kompenzace nákladů spojených s přerušením cesty, pokud se nakazíte Covid-19 během pobytu a musíte se vrátit domů dříve.
 • Pokud cestujete do oblastí, které jsou označeny jako vysoce rizikové nebo do nichž bylo cestování oficiálně nedoporučeno vládou nebo zdravotnickými úřady, pojištění nemusí pokrývat náklady spojené s Covid-19.
 • Mnoho pojišťoven nabízí speciální produkty nebo rozšířené krytí zahrnující Covid-19, takže je důležité porovnat nabídky a vybrat si tu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a plánům.

Oblíbené pojištění True Traveller

V rámci několikaměsíčních i ročních pobytů v zahraničí si Češi velmi oblíbili pojištění od britské pojišťovny True Traveller. Důvodem jsou vysoké limity krytí, velmi dobré reference od klientů, kteří uplatňovali pojistné události a zároveň příznivé ceny.

ONLINE KALKULACE POJIŠTĚNÍ