Práce v Irsku

práce v Irsku

Irsko v posledních desetiletích zažilo ekonomický růst, který zemí otřásl a udělal z ní jednu z nejatraktivnějších pracovních destinací v Evropě. Díky liberální pracovní politice, vysokým platům a kvalitě života láká Irsko talentované lidi z celého světa. Velké nadnárodní společnosti z oblasti IT, farmacie či finančních služeb zde zřídily své evropské centrály a poháněly poptávku po kvalifikovaných odbornících. Kromě těchto odvětví nabízí Irsko příležitosti i v dalších sektorech jako jsou stavebnictví, zdravotnictví nebo cestovní ruch. Uchazeči o práci musí často disponovat kvalifikací, znalostí angličtiny a v případě občanů ze třetích zemí také pracovním povolením. Nicméně tyto překážky jsou vyváženy přívětivým multikulturním prostředím a možností budovat kariéru v jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik Evropy.

Možnosti práce v Irsku

V Irsku je celá řada možností práce pro zahraniční pracovníky z různých oborů. Zde jsou některé z hlavních odvětví a příležitostí:

 1. Informační technologie a software
 • Vysoká poptávka po vývojářích, programátorech, IT specialistech, zvláště ve velkých technologických centrech jako je Dublin.
 • Velké mezinárodní IT firmy jako Google, Microsoft, Apple, Amazon aj. mají pobočky v Irsku.
 1. Farmaceutický a chemický průmysl
 • Řada velkých farma společností má výrobní závody v Irsku – potřeba kvalifikovaných dělníků, inženýrů, chemiků.
 1. Finanční služby a poradenství
 • Důležité bankovní, pojišťovací a poradenské centrum – poptávka po financích, účetnictví, právnících.
 1. Zdravotnictví
 • Nedostatek lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu v nemocnicích i ambulantní sféře.
 1. Cestovní ruch a pohostinství
 • Hotely, restaurace, turistické atrakce potřebují obsluhu, management, kuchaře aj.
 1. Stavebnictví a inženýrství
 • Projekty infrastruktury, kancelářských budov, bytů – řemeslníci, inženýři, projektanti.
 1. Vzdělávání

Kromě kvalifikace je u řady pozic častým požadavkem znalost anglického jazyka a pracovní povolení pro cizince mimo EU/EHP. Celkově má Irsko poměrně otevřený trh práce pro kvalifikované zahraniční zaměstnance.

Práce v Irsku na farma

Znalost anglického jazyka je výhodou pro komunikaci na pracovišti. Zkušenosti v zemědělství nebo alespoň manuální práce jsou vítány. Celkově jde o dobrou příležitost poznat venkovské oblasti Irska, ale se zpočátku nižšími příjmy a větší fyzickou náročností.

Práce na farmách v Irsku může být zajímavou příležitostí pro některé zahraniční pracovníky, zejména mladé lidi. Je však potřeba počítat s určitými specifiky a omezeními:

Pracovní víza/povolení

 • Pokud nejste občanem EU/EHP, budete potřebovat pracovní vízum/povolení pro zaměstnání v Irsku.
 • Pro práci na farmě často stačí krátkodobé sezónní vízum.
 • Zaměstnavatel (farmář) musí získat povolení zaměstnat pracovníky ze zahraničí.

Sezónní práce

 • Většina prací na farmách je sezónní – sklizeň ovoce/zeleniny, dojení, ošetřování dobytka apod.
 • Sezona trvá několik měsíců během jara až podzimu.
 • Týdenní pracovní doba může být velmi dlouhá.

Ubytování a mzdy

 • Farmáři často poskytují základní ubytování na farmě.
 • Mzdy jsou spíše nižší, často se začíná na minimální úrovni.
 • Možnost přesčasů a příplatků za některé práce.

Fyzická náročnost

 • Práce na farmě vyžaduje dobrou fyzickou kondici a odolnost.
 • Častá ruční práce, chůze, zvedání břemen apod.

Co je potřeba pro práci v Irsku

Pro práci v Irsku jako občan jiného státu než Irska či Evropské unie potřebujete splnit několik základních požadavků:

 1. Pracovní povolení/víza

 • Pokud nejste občanem EU/EHP nebo Švýcarska, budete potřebovat platné pracovní povolení nebo zaměstnaneckou vízovou nálepku pro práci v Irsku.
 • Zaměstnavatel za vás obvykle musí zažádat o povolení zaměstnat cizího pracovníka.
 • Existují různé typy víz (kritická pracovní síla, obecné zaměstnanecké vízum apod.) podle vaší kvalifikace a profese.
 1. Kvalifikace a vzdělání

 • Bude požadováno určité vzdělání a kvalifikace odpovídající dané pracovní pozici.
 • Může být nutné ověřit rovnocennost vašeho zahraničního vzdělání v Irsku.
 • Pro některé regulované profese (zdravotnictví, právo aj.) je nutné získat příslušné irské oprávnění k výkonu povolání.
 1. Angličtina

 • Dobrá znalost anglického jazyka je nezbytná pro většinu pracovních míst v soukromém i veřejném sektoru.
 1. Povolení k pobytu

 • K dlouhodobé práci potřebujete získat povolení k pobytu a průkaz pobytu pro Irsko.
 1. Čistý trestní rejstřík

 • Zaměstnavatelé často požadují doklad o bezúhonnosti.
 1. Další doklady

  • Životopis, vysvědčení, pracovní reference apod. dle konkrétní pozice.

Proces získávání víz/povolení může být zdlouhavý, je vhodné začít s přípravami s dostatečným předstihem před plánovaným nástupem. Podmínky se také mohou lišit dle vaší státní příslušnosti.

Kolik je průměrný plat v Irsku

Průměrný roční hrubý plat (před zdaněním) v Irsku byl v roce 2022 přibližně:

 • 49 585 EUR pro zaměstnance pracující na plný úvazek
 • 25 639 EUR pro všechny zaměstnané osoby (včetně částečných úvazků)

Mzdová úroveň se v Irsku obvykle uvádí jako roční plat. Průměrný měsíční hrubý plat pro zaměstnance na plný úvazek byl v roce 2022 zhruba 4 132 EUR.

Je však třeba mít na paměti, že se jedná pouze o průměrné hodnoty. Skutečné platy se mohou výrazně lišit v závislosti na oboru, pozici, kvalifikaci, délce praxe a dalších faktorech. Vyšší platy bývají obvykle v hlavním městě Dublinu a okolí.

Irsko patří v rámci EU mezi země s nadprůměrnými platy, které jsou vyšší než průměr eurozóny. Životní náklady v Irsku jsou ale také vyšší než evropský průměr.

Životní náklady v Irsku

Životní náklady v Irsku jsou obecně vyšší než evropský průměr. Řadí se mezi jedny z nejvyšších v Evropské unii. Zde jsou některé klíčové body k životním nákladům v Irsku:

Bydlení:

 • Nájmy i ceny nemovitostí jsou velmi vysoké, zejména v Dublinu a okolí. Průměrný nájem za jednopokojový byt v Dublinu je okolo 1600-2000 EUR měsíčně.

Potraviny:

 • Ceny potravin v supermarketech jsou mírně vyšší než v mnoha ostatních evropských zemích.
 • Ceny v restauracích jsou vysoké, jídlo venku patří k těm dražším položkám.

Doprava:

 • Ceny pohonných hmot jsou vyšší než evropský průměr.
 • Veřejná doprava v Dublinu a dalších větších městech je relativně drahá.

Volný čas:

 • Návštěvy barů, restaurací a kulturních akcí jsou nákladné.
 • Členství ve fitness a podobných zařízeních je drahé.

Celkově jsou Londýn a některá města ve Švýcarsku a Norsku ještě dražší než Dublin, ale Irsko patří k těm nákladnějším zemím na život v Evropě. Vysoké náklady částečně kompenzují nadprůměrné platy, přesto je potřeba počítat s vyššími životními výdaji oproti většině evropských zemí.

Zkušenosti Čechů s prací v Irsku

Peter Moc se vydal se do Irska studovat jazzovou hru na kytaru a plnit si svůj sen. Své studium dokončil a nyní se živí jako učitel hry na kytaru a profesionální hudebník. Co všechno taková cesta obnáší? Jak se na ni vydat a školu financovat? Jaký je vlastně život v Irsku pro hudebníka a co mu chybí z Čech? Přečtěte si inspirativní rozhovor s Petrem Mocem.

Nárok na důchod v Irsku

Nárok na starobní důchod v Irsku se řídí těmito hlavními pravidly:

Věkový nárok:
– Věk pro nárok na státní penzi je aktuálně 66 let. Od roku 2028 se bude postupně zvyšovat až na 68 let.

Požadavky na pojištění:
– Pro nárok na plnou státní penzi je potřeba odpracovat alespoň 10 let a během této doby platit příspěvky na sociální zabezpečení (PRSI).
– Existují i možnosti nároku na částečnou penzi po kratší době pojištění.

Počet odpracovaných let:
– Výše státní penze závisí na počtu let, po která jste byli pojištěni a platili příspěvky PRSI.
– Maximální sazba je po 48 odpracovaných letech pojištění.

Průměrný příjem není pro výši důchodu rozhodující, jako spíše celková doba pojištění.

Předčasný starobní důchod:
– Lze požádat o předčasný důchod již od 65 let, ale se sníženou sazbou.

Soukromé penzijní připojištění:
– Mnoho zaměstnanců má také soukromé penzijní připojištění, které se připočítává k státnímu důchodu.
– Podnikoví zaměstnanci často využívají zaměstnanecké penzijní fondy a schémata.

Nárok na důchod mají i cizinci s odpovídající dobou pojištění v Irsku, případně lze zažádat o přenesení nároku mezi zeměmi EU.