Working holiday v Jižní Koreji

Pro milovníky asijské kultury je možností vyrazit na Working holiday do Jižní Koreje (označované jako H-1). WH vízum pak umožňuje uchazečům příležitostně pracovat a cestovat v Korejské republice po dobu 1 roku.

Zastavte předsudky a nezapomeňte, že Korejská republika se řadí svou ekonomikou mezi asijské tygry a vyspělé ekonomiky světa. Ve městech jako je Soul nám nejspíš spadne brada a Diamantové hory určitě také zapůsobí svou scenérií.

Takže pokud patříš mezi ty, které to táhne spíše do asijských kultur, WH víza v Jižní Koreji rozhodně mohou být cestou.

Co znamená Working holiday v Jižní Koreji?

Jak už bylo zmíněno výše, WH vízum je možností, která uchazečům umožňuje příležitostně pracovat a také cestovat po dobu 1 roku v Jižní Koreji. O vízum se mohou ucházet občané ČR ve věku od 18 – 30 let s trvalým pobytem na území České republiky.

Kvóta pro Čechy se otevírá vždy k 1. lednu a umožňuje vycestovat za poznáním a prací až 300 uchazečům. O vízum se žádá osobně na ambasádě Korejské republiky v ČR v průběhu celého roku – do vyčerpání kvóty.

Working holiday Jižní Korea

U WH v Jižní Koreji práce nesmí být primárním cílem cesty

Ačkoliv se jedná o Working holiday vízum, snaha je, aby cílem této cesty bylo poznání kultury a možnost cestování, nikoliv zaměstnání v Jižní Koreji – to má sloužit pouze jako vedlejší účel cesty.

Podmínky pro Working holiday do Jižní Koreje?

  • Splňovat věkovou podmínku 18 – 30 let v době podání žádosti .
  • Zažádat včas tak, aby ses vešel do roční kvóty 300 účastníků.
  • Zaplatit poplatek za vyřízení víza 2250 Kč nebo 90 USD.
  • Doložit potřebné dokumenty osobně na Korejské ambasádě v Praze.
  • Vlastnit platný cestovní pas.
  • Prokázat finanční krytí ve výši alespoň 6000 USD (cca 135 000 Kč).
  • Mít zakoupenou zpáteční letenku nebo disponovat finančními prostředky pro její zakoupení – alespoň 1200 USD (cca 26 000 Kč). Tato částka musí případně navyšovat finanční krytí.
  • Doložit podepsané prohlášení o tom, že hodláš strávit v Korejské republice dovolenou a možnost zaměstnání není hlavní účel pobytu.
  • Uzavřít cestovní pojištění s minimálním krytím ve výši 60 000 EUR (cca 1 600 000 Kč).

Oficiální informace týkající se Working holiday v Jižní Koreji najdete na stránkách Velvyslanectví Korejské rebubliky v ČR.

V případě udělení Working holiday víza je třeba do země vycestovat během 3 měsíců, přesný termín platnosti bude uveden na vízu. Po překročení hranic začíná 1 rok Working holiday v Jižní Koreji.