Working holiday na Tchaj-wanu

Alternativou pro Working holiday v Asii je také ostrovní stát Tchaj-wan (Taiwan), což určitě ocení především ti, kdo se chtějí naučit opravdu exotický jazyk jako je mandarínská čínština. V Taiwanu ale čeká mnohem více, jsou to moderní města, vysoké hory a nádherná příroda, rýžová pole, festivaly a slavnosti plné tradičních kostýmů.

Žádost o Working holiday na Tchaj-wanu je možné vyřizovat v průběhu celého roku (do vyčerpání kvóty) pouze osobně v Praze, proto je nutné, aby uchazeči byli v době žádosti v ČR. Kvóta pro české občany je 100 uchazečů ročně. Ti musí zároveň splňovat také věkovou podmínku 18 – 26 let.

Working holiday Tchaj-wan

Po udělení víza má uchazeč 1 rok na to vstoupit na území Tchaj-wanu, kdy získává 180-denní vízum, které lze (maximálně 15 dní před jeho koncem) o dalších 180 dní prodloužit. Celková doba pobytu na Tchaj-wanu však nesmí přesahovat délku 1 roku.

Účastníci programu jsou stejně jako v Jižní Koreji či Izraeli motivováni k tomu, aby v zemi cestovali a poznávali místní kulturu. Práce by neměla být hlavním záměrem cesty a doba zaměstnání/studia/praxe nesmí přesahovat délku 6 měsíců.

Co potřebuješ pro Working holiday na Tchaj-wan?

  • Být občanem České republiky a v době žádosti také pobývat na území ČR.
  • Splňovat věkovou podmínku 18 – 26 let v době podání žádosti.
  • Vejít se do roční kvóty 100 uchazečů.
  • Vyplnit online, vytisknout a podepsat formulář o WH na Tchaj-wan.
  • Platný cestovní pas s platností více než 12 měsíců po udělení víza.
  • Zaplatit poplatek 86 EUR za vyřízení víza.
  • Doložit potvrzení o finančním krytí 4000 EUR nebo 2500 EUR a zpáteční letenku.
  • Čistý trestní rejstřík a 2 pasové fotografie (ne starší 6 měsíců).
  • Zřídit cestovní zdravotní pojištění na celou plánovanou délku pobytu.
  • Osobně odevzdat přihlášku s potřebnými dokumenty v Tchaj-wanské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze (Taipei Economic and Cultural Office, Prague).

Více podrobnějších a oficiálních informací najdete na stránkách Ministerstva Tchaj-wanské republiky.