Working holiday v Chile

Také Jižní Amerika má svého zástupce pro možnost získání Working holiday víz, kterým je Chile. Naučíte se španělsky a poznáte blíže latinsko-americkou kulturu, která je plná barev a nádherných tónů.

Pracovní dovolená v Chile by měla být umožněna občanům České republiky ve věku od 18 – 30 let, kteří splňují požadavky programu. Po udělení Working holiday víza do Chile musíš na území země vstoupit do 3 měsíců (v době jeho platnosti) a poté máš 1 rok na práci a cestování v Chile za cílem zlepšení jazyka a poznání místní kultury.

Oficiální informace týkající se kvóty se různí. Na stránkách Chilského ministerstva zahraničí je uvedena informace, že se nepředpokládá omezení uchazečů kvótou, ale na stránkách MZV pro ČR je kvóta omezena počtem 200 uchazečů.

Vzhledem k tomu, že se nejedná mezi Čechy o často vyhledávanou lokalitu a tato část světa není na první pohled tolik lákavá jako třeba Kanada, Nový Zéland nebo Austrálie, kde se samozřejmě naučíte anglicky a pravděpodobně si i více vyděláte, může se jednat o značnou výhodu v plnění kvóty.

Working holiday víza jsou udělována v průběhu celého roku a díky tomu, že program není omezován kvótou a není tak často vyhledáván, samozřejmě je zde vyšší šance na získání víza.

O vízum se žádá online přostřednictvím formuláře na stránkách Chilského Ministerstva zahraničních věcí.

Working holiday Chile

Já osobně jsem si státy Jižní Ameriky a místní kulturu velmi oblíbila a rozhodně na ni nedám dopustit. A pokud nevíš, co od těchto míst očekávat, nezbývá než to vyzkoušet na vlastní kůži.

Co potřebuješ pro Working holiday v Chile?

  • Být občanem ČR ve věku od 18 – 30 let.
  • Prokázat finanční krytí (ekonomickou solventnost). Výše není uvedena na oficiálních stránkách.
  • Doložit záměr vrátit se zpět do ČR zpáteční letenkou.
  • Zajistit si cestovní zdravotní pojištění na celou plánovanou délku pobytu.
  • Doložit veškeré potřebné dokumenty, vyžadované pro získání víza – jako např. čistý trestní rejstřík a lékařské potvrzení.
  • Uhradit vízový poplatek (v roce 2018 je to 133 USD).
  • Pracovní vízum do Chile je nutné obstarat ještě před příletem do země a musí být osobně vyzvednuto (může být na konzulátu v jiné zemi).
  • WH v Chile jsi se nikdy dříve neúčastnil.
  • Nebýt v doprovodu osob závislých.

Pro přesnější informace, podmínky a postup procesu získání Working holiday v Chile, doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví Chilské republiky v Praze.